content top

Zaman / Umare el-Yemeni

Zaman / Umare el-Yemeni

Sermayen ömrün olduğuna göre Gereksiz yerlerde harcama sakın. Sürekli gidip gelen sabahla gece, Bir savaş meydanıdır. Bana inanın hep üzerimize saldırırlar, Daima çok acayip ve ilginç silahlarıyla…

Devamı...

Güven

Güven

Akıl ve zihin birbirinden farklıdır. Akıl, geçmiş anlara ait tüm kayıtları içeren bilgilerin lineer biçimde sıralanmış tüm anlar toplamıdır. Zeka denilen şey, bireyin zihnini kullanma kapasitesidir. Aklın zekasına mantık denir. Mantığın amacı haklı olmaktır. Bilinç ise deneyimlenmiş zekadır. Ben’in zekasına bilinç denir. Bilincin amacı mutlu olmaktır. Gerçek güven bilincin gelişmesiyle kazanılır....

Devamı...

Ego

Ego

Her insan ben olarak dünyaya gelir. Ben, bilincin bireyselleşmiş halidir. Ben, akıl denilen duygsal kasetlerle özdeşleştiğinde ego oluşur. Ego bilinci tutsak kılar. Dış dünyadan ve iç dünyamızdan gelen verileri Ben’e ulaştırmak üzere postacı görevini yapması gereken ego, an’ın sorumluluğunu üstlenmediğimiz için bir süre sonra kendisini efendi sanmaya başlar. İletmesi gereken mektupları açıp okumaya ve...

Devamı...

Uyum İçin Delilik

Uyum İçin Delilik

Kendi doğamız ve yaşam biçimimiz arasındaki açı ne kadar büyükse, kendi doğamıza ne kadar uyumsuz yaşıyorsak mutsuzluğumuz, nevrozumuz o kadar fazla olur. Kendi doğasına uyumsuz yaşayabilme kapasitesi herkeste farklıdır. Bu kapasitenin üstüne çıkan koşullarda artık minumum uyum bile sağlanamadığı için kişi patalojik vakaya dönüşür… ve “normal nevrotik” dünyaya yeniden adapte edilmeye...

Devamı...

Hala Uyum

Hala Uyum

Uyum ilişkilerin benzinidir. Benzin yoksa ilişki yürümez. Uyum, tanışlıkları arkadaşlığa daha sonra da dostluğa dönüştüren büyüdür. Aynı bakış açısına sahip olmak, aynı dalgada bulunmak, aynı şeyleri hissetmek diye tanımlarız uyumu. Uyum içinde olduğumuz kişilerle birlikte olmak, birlikte çalışmak keyiflidir. Bazı insanlarda bu uyumu tesadüfen yakalarız. (Tesadüfleri bilinçli olarak yaratabilmek...

Devamı...

Höykünmeler

Höykünmeler

* Bilinç altımızdaki kayıtlar bilince çıkmadıkça karşımıza kader olarak çıkar. – Carl Gustav * Neyi istediğinize odaklanın neyi istemediğinize değil. * Tek seçim seçimsizliktir. İki seçim çelişki yaratır. Üç ya da daha fazla seçim özgürlüktür. * İnsan ancak hayal edebildiği bir şeyi gerçekleştirebilir. İnsan, kapasitesini ancak hayallerinin sınırına kadar kullanabilir.

Devamı...

Yaşama Bakış

Yaşama Bakış

İyi ol fakat çok iyi olma. Birazcık huysuz ol fakat çok değil. İçinden geliyorsa dua et. Eğer sana rahatlık veriyorsa arada bir küfür de et. Etrafındakilere mümkün olduğunca dostça davran, müşfik ol. Eğer bir gün kötü davranmanı gerektirecek bir durum karşısında kalırsan; bağır, çağır, kır, dök unut! Her zaman ve her yerde elinde geçen bütün saadeti yakala, en ufak bir parçanın bile kaçmasına izin...

Devamı...

Değişim

Değişim

Kendimizle ilgili değişimin zor olacağı inancı var hep. Çektiğimiz acılara rağmen değişmemekte direniyoruz. Oysa acı çekmek, bir şeylerin değişmesinin gerektiğinin sinyalidir. Ve de o ana kadar uyguladığımız strateji ve yöntemlerin işe yaramadığının göstergesidir.

Devamı...

Uyum

Uyum

Uyumlu olma becerisi, başkasının haritasına girebilme ve onun dünyasını anlayabilme yeteneğidir. Uyumlu olma becerisi, başkalarına bizim haritamıza girme iznini vermek ve zaaflarımızı saklama ihtiyacı duymadan gerçek anlamda anlaşabilme duygusunun hazzını yaşayabilmektir ve bu cesaret gerektirir. Kendin olabilme cesareti ve özgürlüğü… Her algı kanalı farklı bir dil gibidir. Öncelikli kanalları farklı...

Devamı...

Feda-karlık

Feda-karlık

Feda-karlık toplum tarafından yüceltilen bir kavram. Oysa hilesinini içinde açıkca barındırıyor. Yapılan bir fedadan daima beklenen bir kar vardır.Her fedakarlık bir beklentiyi içerir. Ve  hiçbir fedakarlık kişiye beklentisi doğrultusunda kar getirmez. Getirdiği şey eninde sonunda kullanılmışlık duygusu, bezginlik, öfke ve ziyan olan zamanın ardından yakılan ağıttır. Birisi sizin için bir fedakarlıkta...

Devamı...

İnsanı Kamil’in Tarifi …

İnsanı Kamil’in Tarifi …

Bütün zıtları bir potaya koyup eritir. Ne küfürle mukayyettir, ne imanla. Ne dine bağlanmıştır ne mezhebe. Fakat uzlaştırıcı bir tabiatla zahiri de korur. İşlerini ve sözlerini inceleyen, hakkında tam bir kesin hükme varacaksa bu hükme büsbütün aykırı başka bir işine, başka bir sözüne rastlar. Yine de her işi yerindedir. Her sözü kime söyleniyorsa onun haline ve derecesine uygundur. Zıtları birleştirmede...

Devamı...

Ara Sıcağı

Ara Sıcağı

* Zihin algı ile gerçeği ayıramaz… * Acı veren şey öğretir. – Benjamin Franklin * Suya düşünce değil, suda kalınca boğulursunuz. – Edwin Louis Cole * Bir lider, başkalarına yapmak istemedikleri şeyleri yaptırıp bundan hoşlanmalarını sağlama yeteneğine sahip kişidir. – Harry...

Devamı...

Savaşma Seviş

Savaşma Seviş

Savaşmak ve sevişmek, yeryüzünün ahengini sağlayan terazinin iki kefesindeki ağırlık gibi… Sevişmenin temelinde çoğalma güdüsü varken savaşma yok etmeye dayanıyor. Biriyle çoğalırken, diğeriyle azalıyoruz… Bu iki öğe, evrenin ruhumuza üflediği ve beynimizde bizden habersiz yer alan bir kod. Bu kod egomuzun içinde yaşam buluyor sanırım… Sanki her şey denge için dizayn edilmiş. Fakat iki...

Devamı...

Kuzu

Kuzu

Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak olan odur ki, bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur. – Mevlana

Devamı...

Sağduyu (Le Bon Sens) – 4 / Jean Meslier

Sağduyu (Le Bon Sens) – 4 / Jean Meslier

Yasaklamaya muktedir olduğu hataları suçlayan ve cezalandıran bir Allah, benliğinde budalalıkla zulmü birleştirmiş bir delidir. Kuyuyu ve körü görürsen ve bu durumda ilgisiz kalırsan günah işlemiş olursun. Çeşitli mezheplerin taraftarları, birbirlerini pek gülünç ve deli buluyorlar. Bir dinde en çok saygı duyulan sırlar, diğer dinde alay konusudur. Din bütün insanlar için gerekli olsaydı, bütün insanlar...

Devamı...

Sağduyu (Le Bon Sens) – 3 / Jean Meslier

Sağduyu (Le Bon Sens) – 3 / Jean Meslier

Sağduyunun mantığı bize, bir etken hakkında ancak eserleri aracılığıyla karar verilebileceğini gösteriyor. Bu etkenin hep olumlu olarak alınabilmesi için, hep iyi, yararlı, güzel eserler oluşturması gerekir. Bir etken ki, iyiliği ve kötülüğü, hayrı ve şerri oluşturur. O etken bazen iyidir bazen kötüdür. Ancak ilahiyatın mantığı bütün bu şeyleri yıkıma uğratıyor., Bana sonsuz bir iyilik yapabileceği...

Devamı...

Sağduyu (Le Bon Sens) – 2 / Jean Meslier

Sağduyu (Le Bon Sens) – 2 / Jean Meslier

“Allah’ın sıfatını anlamak insan aklının ikrarı içinde değildir” iddiasında bulunmak Allah’ın insanlar için yapılmamış olduğunu yani Allah’ın insanlarla hiçbir ilişkisi olmadığını teslim etmektir. Allah sonsuzdur demek, Allah’ı insan için hiçe çevirmektir. Ya da en azından, insan için yararsız kılmaktır. Bize denilecek ki, “Allah insanı akıllı yarattı. Ancak onu...

Devamı...

Sağduyu (Le Bon Sens) – 1 / Jean Meslier

Sağduyu (Le Bon Sens) – 1 / Jean Meslier

* Hayranlık hep cehaletin kızıdır. İnsanlar ancak anlamadıklarına hayran olur ve taparlar. Mucizeler, itikadın en sevgili evlatlarıdır. – F.Von SCHİLLER   * İnsan türünün bu gün daha çok aydın olması azar azar aydınlanmak ihtiyatlı tutumunu sayesindedir. Eğer güneş birdenbire bir yeraltı katında görülseydi, bu katın oturanları, güneşin gözlerine verdiği zarardan başka bir şeyi göremezlerdi;...

Devamı...

İnsan-ı Kamil

İnsan-ı Kamil

Son derece üstün, bütün geri kalanların iyiliği ve yeteneği onunkiyle karşılaştırılamayacak kadar üstün bir kimseyi biz devletin bir parçası olarak sayamayız, onun aştığını kabul ederiz. O, erdem ve siyasal yetenekçe öyle üstündür ki, onları geri kalanlarla yalnızca eşit olmaya layık görmek adaletsizlik olur. Böyle birinin insanlar arasında Tanrı sayılması akla yatkındır. Amacını tartışmakta...

Devamı...

Keşif

Keşif

* Yaptığımız şeyler için pişmanlık zamanla geçer, ne var ki, yapamadığımız şeylere pişmanlığın çaresi yoktur. * Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya başlarsak, kendimizi hayretler içerisinde bırakacak sonuçlar alırız. * Kötü sistem içinde iyi insanlar kötü sonuçlar alırlar. * En kati gerçekler bile, bu gerçekleri kararlı olarak tanıdığımız ve kabul ettiğimiz zaman birdenbire üzerimizdeki güçlerini...

Devamı...

Senfoni

Senfoni

Ufak şeylerden zevk alabilmek, Lüks yerine zarafet aramak, Saygı istemek yerine değerli olmak, Zengin olmak yerine kimseye muhtaç olmamak, Sıkı çalışmak, sessizce düşünmek ve dürüst konuşmak, Yıldızları, kuşları, bebekleri ve bilgeleri açık kalple dinlemek İşte benim senfonim. – William Ellery Channing

Devamı...

Öyle İşte

Öyle İşte

* Kişiliklerini terbiyeden geçirmek isteyen kişiler önce akıllarının düzelmesini sağlamalıdır. Akıllarının düzelmesini isteyenler önce isteklerinin içten oluşunu elde etmelidir. İsteklerinin içtenlikli olmasını isteyenler önce bilgilerini artırmalıdır. Bilginin artırılması şeylerin incelenip araştırılmasına bağlıdır. Şeyler incelendiğinde bilgiler artıp genişler; bilgiler artınca isteğin...

Devamı...
content top