content top

Nikomakhos’a Etik (MÖ 4. Yüzyıl) / Aristoteles

Nikomakhos’a Etik (MÖ 4. Yüzyıl) / Aristoteles

“Aristoteles’in oğlu Nikamokhos’a ithaf ettiği yapıtı ahlak felsefesinin en iyi ifadesidir. Nikomakhos’a Etik bugün hala tartışılan ve uygulanan iyi bir yaşam tarifi sunarak etkili olmaya devam etmektedir. Örneğin, eudaimonia (çoğunlukla mutluluk olarak tercüme edilse de, iyi olmak, başarmak ya da gelişmek olarak da yorumlanabilir.) kavramı modern pozitif psikoloji hareketini şekillendirmiştir. Eser,...

Devamı...

Geçmişe bakmadan günümüzü anlayamayız.

Geçmişe bakmadan günümüzü anlayamayız.

Büyük İskender, felsefenin duayeni sayılan Aristo’ya bir mektup yazar.“Zapt ettiğim topraklardaki insanları tahakkümüm altında tutubilmek için neler yapmalıyım? Diye görüşünü sorar; 1.Ülkenin ileri gelen insanlarını sürgüne mi göndereyim?, 2.Ülkenin ileri gelen insanlarını hapse mi atayım? 3.Ülkenin ileri gelen insanlarını kılıçtan mı geçireyim? Aristo’nun cevabı: 1.Sürgünde toplanıp sana...

Devamı...
content top