Yaşamın Hammaddesi Zaman / Stefan KLEIN

Dışsal zaman, yaşamımızın zamanı olarak deneyimlediğimiz şeyin sadece küçük bir kesitidir. Saniye göstergesi sadece şimdiki zamanı bilir. Geçmişi ve geleceği kavrayamaz. Oysa insanlar belleklerinin içindeki donmuş zamanda yaşarlar. Ve zaman hakkındaki düşündüklerimiz onu algılayışımızı da etkiler. Bizim zaman diye algıladığımız sadece dış dünyanın değil, aynı zamanda bilincimizin de bir...

Devamı...