Sol beyin, konuşma ve dil merkezidir. Analitik (adım adım) düşünür. Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Ayrıntıcıdır. Sayısal işlemlerde üstündür. Sebep sonuç ilişkilerini kullanır. Ayrıca vücudun sağ tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.
İşlevleri: Adlandırma, Matematiksel işlemler, Dili doğru kullanma, İnceleme, Parçayı görme, Sistemli, Analiz etme, Disiplinli, Objektif Sınıflandırma, Mantık yürütme, Sıralama. Vücudun sağ tarafını kontrol eder.

Mantıksaldır.

İşitsel, görsel yollarla öğrenir.

Duyguları kontrol eder.

İsimleri hatırlar.

Az(kontrollü) risk alır.

Sözlü talimatlara uyar.

Problemleri parçalayarak çözer.

Yazmayı ve konuşmayı tercih eder.

Matematiksel biçimde düşünür.

Farklılıkları arar.

Rasyoneldir.

Devamlıdır.

Zihinsel ağırlıklıdır.

Yapısaldır.

Planlıdır.