content top

Ben Aslında İki Kişi miyim?

Ben Aslında İki Kişi miyim?

“Kişinin kendi’liğini ve bunun başkalarıyla olan ilişkisini anlamadaki sorunları aynı zamanda beynin iki yarımküresi arasındaki iletişimle de ilgilidir. New Hampshire’daki Dartmouth College’nin Bilişsel Nörobilim Merkezi’nden David J. Turk, Michael Gazzaniga,  J.W. isimli bir hastaya insan yüzlerini olduğu fotoğraflar gösterirler. J.W. epilepsi rahatsızlığı sebebiyle korpus kollosumu, yani beynin iki...

Devamı...

İnsan Beyni / Robert Winston

İnsan Beyni / Robert Winston

Beynimizin bir yarıküresinden diğerine olan baskınlığı bakımından hepimiz bir ölçüde birbirimizden ayrılırız. Ancak bu eksenlerdeki farklılıklar mizaçlarımızın temel yönlerinden sorumlu olabilirler. Wisconsin Üniversitesi’nden Richard Davidson’un 1994 yılında yaptığı bir çalışmada, çeşitli deneklere filmlerden parçalar gösterilmiş ve ardından da sol ve sağ yarıkürelerindeki kan akışı...

Devamı...
content top