Toplam Puanınız: 

 

Bu oldukça nadir alınan bir puandır ancak bu aralığa düşerseniz, belki de profesyonel bir yadım almak faydalı olabilir. Hayat sizin için korku ve endişe dolu olmalı. Oysa slogan: “Hayat fani, ölüm ani, her şey boş, haydi coş!” olmalı. :)