Toplumun yalnızca % 10’luk bir kısmı bu kategoriye girer; bu nedenle nadir bulunan bir kuş türü gibidir. Albert Einstein klasik bir sezgicidir; kendisi altı yaşına kadar konuşamamış bir dahidir. Sezgiciler osmozlar, ESP sinyalleri ve kozmik enerji yoluyla bilgi toplarlar. Yaratıcı, hayal gücü kuvvetli ve orijinal kişilerdir; ilham ve güçlü zeka tarafından yönlendirilirler. Sezgiciler ince ayrıntıların arasında boğuşmak yerine büyük resme bakabilirler. Değerlendirmek yerine önceden görürler. Bu kişilik özelliklerine sahip insanlar karizmatik olabilirler; buna rağmen insanlar üzerindeki etkilerinden bir haber olabilirler. Sezgiciler birbirlerini mıknatıs gibi çekerler; sanatta, bilimde ve hemen yer yerde birbirlerini bulabilirler. Her zaman ön saflarda yer alırlar. Uyumsuzlukları nedeniyle sıra dışı bir şekilde giyinebilirler. Aslına bakarsanız herhangi bir şekilde giyinebilirler ve bu görüntü, modaya uygun olmaktan ziyade güzel olarak nitelendirilebilir.

Diğer yandan sezgiciler başkalarını, özellikle iş yerinde deli edebilirler. Çoğu zaman gerçekdışı ve mantıksızdırlar. Ayrıntılara odaklanmaktan ya da çalışma süreçlerini dosyalamaktan hoşlanmazlar. Fantezi odaklı kişiler oldukları için vizyona önem verip sonucu önemseyebilirler. Sezgiciler genellikle dogmatik olurlar ve kendi sonuçlarını ciddiye almayanlara sinirlenebilirler- bu durum da yönetimdeki daha pratik kişileri rahatsız edebilir.  ( Sadece 3 Saniyeniz Var / Camille Lavington )