Sağ beyin, bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler. Tasvir ve semboller kullanır; resimlere şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Sezgicidir, önsezilerini ve hislerini takip eder. Nesnelerle soyut değil, duygusal olarak ilişki kurar. Uzaysal ilişkileri kullanır. Duygusal ve üretici taraftır. Görerek ve duyarak öğrenir. Hayallere, şiire, mecaza meraklıdır. Ayrıca vücudun sol bölümündeki duyusal organları ve vücut hareketlerini kontrol eder. Vücudun sol tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.
İşlevleri: Yaratıcılık, Subjektif, Hatırlama, Bütünü görme, İç güdüsel, Sezgisel, Hissetme, İşitme, Duyma, Koklama, Tat alma, Ritmik, Hatırlama, Müzikal. Vücudun sol tarafını kontrol eder.

Duygusaldır.

Dokunsal yollarla öğrenir.

Duyguları serbest bırakır.

Yüzleri hatırlar.

Daha fazla risk alır, daha az kontrollüdür.

Yazılı ya da gösterilen talimatlara uyar.

Problemleri bütüne bakarak çözer.

Çizimi ve nesneleri kullanmayı tercih eder.

Eşanlamlı biçimde düşünür.

Benzer nitelikleri arar.

Sezgiseldir.

Bütünseldir.

Kendiliğindendir.