Hipotezin kanıtlanabilmesi için birden fazla kart seçmeniz gerekiyor.

Soruyu tekrar okuyup testi yeniden yapmak isteyebilirsiniz.