Aslında yargılayıcı-kavrayıcı ayırımı dış dünya ile girilen etkileşime dair bir ayırımdır. Kavrayıcılar karar almaktan kaçınırlar ve işleri açık uçlu bırakmayı tercih ederler. Karar vermeden önce ise daha fazla bilgiye ve uyarılmaya her zaman açıktırlar. Her günü olduğu gibi kabul ederler ve kendilerini zorlamazlar. Kavrayıcılar genellikle tutucu olmayan çevrelerde yetişirler ya da aşırı tutucu çevrelerde yetişip buna isyan ederek kavrayıcı hale gelirler. Bu insanlar diğerlerine karşı aşırı nazik olabilirler çünkü kendilerine karşı da aşırı naziktirler. Geciktiğiniz zaman ya da onlara kişisel soru sorduğunuz zaman fırtınalar kopartmazlar. Hayatı bir süreç olarak görürler. Bir çok sanatçı bu kategoriye girer. ( Sadece 3 Saniyeniz Var / Camille Lavington )