Politikacılar sizi kandırabilir!

E kartını diğer tarafta bir çift sayı olup olmadığını görmek için çevirmelisiniz. Yoksa hipotez yanlıştır. Ayrıca arkasında bir sesli harf olup olmadığını görmek için 5 kartını da çevirmelisiniz. Varsa hipotez yanlıştır. E’nin arkasında bir çift sayı oldukça ve 5’in arkasında sesli harf olmadıkça hipotez doğrudur. F ve 2’nin arkasında ne olduğu önemli değildir.

Görünüşe göre bu tür hipotezleri onaylamamak yerine onaylamaya yönelik içsel bir eğilimimiz var. 2’yi çeviriyoruz çünkü bu hipotez için olumsuzları değil sadece olumlu olanları arıyoruz. Çoğu kez onaylamayan bir delil çok daha fazlasını söyleyebilecekken onaylayan delili arama eğilimindeyiz. Fakat bu eğilim bizi ciddi sorunlara sürükleyebilir.

Fakat 5’i neden çevirdiğiniz mantıkla açıklanabilir bir durum değil.

Belki de soruyu bir defa daha okumak isteyebilirsiniz.

Sonuçta bu sadece bir test. Hayat devam ediyor.