Eğer 1 numaralı kişiyi seçtiyseniz, özellikle çocukluk yıllarında, dominant olma derdinde olan otoriter figürler ile sorunlar yaşayıp, baskı altında kalmış olabilirsiniz. Fark ettiyseniz, bu portredeki şahıs ince yapılı bir memur(öğretmen) görünümde. Özellikle okul hayatınızda davranışlarından memnun kalmadığınız bir öğretmeniniz tarafından psikolojik düzeyde kötü etkilenmiş olma ihtimaliniz gayet yüksek. Olgunluk çağınızda tepkisel olarak zayıf birini ezmeye çalıştığını düşündüğünüz kişilere karşı nefret hissetmeniz bu sebepledir.