Algını Değiştir, Hayatın Değişsin.

Hayat tercihler manzumesidir. İnsan yaşamı boyunca kolayı seçme eğilimi gösterir.  İşin ironik tarafı kolayın tanımında yatar. Aslında kolay ve zor bizim algılarımızdan başka bir şey değildir. Zoru kolaya çevirmek akıl gerektirir.  Ancak yüksek bir bilinç, zoru  eğlenceye ve  hayat merdivenlerini mutluluğa çevirmeye muktedirdir. Bence insan karşısına çıkan seçeneklere karşı tutumuyla...

Devamı...