Bir fikre veya yapacağı bir işe tek bir kanıtla inananlar daha çabuk harekete geçerler ve fazla sorgulamazlar.

Burada önemli olan; inandıkları tek kanıtın kendi kriterlerine ne derece uyup uymadığıdır. (İnsanları Tanıma Sanatı/Oğuz SAYGIN)