Tebrikler! Politikacılar sizi kandıramaz! Cevabı bulan azınlıksınız. Çünkü çoğu insan sadece onaylamaya alışık olduğu için E ve 2’yi seçiyor. Görünüşe göre bu tür hipotezleri onaylamamak yerine onaylamaya yönelik içsel bir çoğunluk eğilimi mevcut. Ne yazık ki insanoğlu çoğu kez onaylamayan bir delil çok daha fazlasını söyleyebilecekken onaylayan delili arama eğilimindedir.

Politikacılar bu eğilimimizi sömürüyor olamazlar mı? Hipotezinin reddedilmesini isteyen bir politikacı biliyor musunuz? Yoksa hepsi de hipotezlerinin doğrulanmasını mı istiyorlar?

Ne mutlu ki siz politikacıların rahatlıkla kandırabileceği kişilerden değilsiniz.

Cevap: E kartını diğer tarafta bir çift sayı olup olmadığını görmek için çevirmelisiniz. Yoksa hipotez yanlıştır. Ayrıca arkasında bir sesli harf olup olmadığını görmek için 5 kartını da çevirmelisiniz. Varsa hipotez yanlıştır. E’nin arkasında bir çift sayı oldukça ve 5’in arkasında sesli harf olmadıkça hipotez doğrudur. F ve 2’nin arkasında ne olduğu önemli değildir.