Toplam 80 üzerinden aldığınız puan:

 

Ortalama bir puan aldınız. Sinirleriniz size uygulanan baskıya, ahlak anlayışınıza ve fiziksel durumunuza bağlıdır.

Alışılmamış bir hava bile bir çok insanın sinir sistemini sakinleştirebilir ya da altüst edebilir. Böyle durumlarda sinirlerinizi kontrol etme eğilimine girerseniz sağlıklı sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Eğer dürüstçe sizi ne türden şeylerin gergin hale getirdiğini değerlendirebilirseniz, sebeplerden bir çoğunu eleyebilirsiniz.