content top

Devlet (MÖ 4. Yüzyıl) / Platon

Devlet (MÖ 4. Yüzyıl) / Platon

“Platon insan ruhunu üç bölüme ayırır: akıl, tin ve arzu. Akıl ruhun gözetmenidir ve toplamda en iyi sonuç peşinde koşar; bize karar verme yetisini kazandırır vicdanımızı sağlar. Tin, hırs ve girişim gücü üretir ama aynı zamanda öfke, gurur ve utanç gibi duygulara da neden olur. Arzuysa basit anlamıyla yemek, uyku ve seks gibi temel dürtülerdir. Birey, tin ve arzu başıboş bırakılmayıp akıl tarafından...

Devamı...

Güneşi Görmek

Güneşi Görmek

Zihinsel devrimlere ihtiyacı var zavallı hallerimizin. Rütbelerin, statülerin, başarma hırsları ve kendini kabul ettirme çabasında geçen hayatı içinde, kendine yabancılaşan insan, basit yaşamı unuttukça kendi kaoslarının içinde sürünen tek hücreli, ilkel bir canlıymış gibi hayatını sürdürmeye kendini mahkum kılıyor. Kendini, kalabalığın içinde fark ettirmeye dönük her yapay davranışı, onu insan olma...

Devamı...
content top