content top

Feda-karlık

Feda-karlık

Feda-karlık toplum tarafından yüceltilen bir kavram. Oysa hilesinini içinde açıkca barındırıyor. Yapılan bir fedadan daima beklenen bir kar vardır.Her fedakarlık bir beklentiyi içerir. Ve  hiçbir fedakarlık kişiye beklentisi doğrultusunda kar getirmez. Getirdiği şey eninde sonunda kullanılmışlık duygusu, bezginlik, öfke ve ziyan olan zamanın ardından yakılan ağıttır. Birisi sizin için bir fedakarlıkta...

Devamı...

İnsanı Kamil’in Tarifi …

İnsanı Kamil’in Tarifi …

Bütün zıtları bir potaya koyup eritir. Ne küfürle mukayyettir, ne imanla. Ne dine bağlanmıştır ne mezhebe. Fakat uzlaştırıcı bir tabiatla zahiri de korur. İşlerini ve sözlerini inceleyen, hakkında tam bir kesin hükme varacaksa bu hükme büsbütün aykırı başka bir işine, başka bir sözüne rastlar. Yine de her işi yerindedir. Her sözü kime söyleniyorsa onun haline ve derecesine uygundur. Zıtları birleştirmede...

Devamı...

Ara Sıcağı

Ara Sıcağı

* Zihin algı ile gerçeği ayıramaz… * Acı veren şey öğretir. – Benjamin Franklin * Suya düşünce değil, suda kalınca boğulursunuz. – Edwin Louis Cole * Bir lider, başkalarına yapmak istemedikleri şeyleri yaptırıp bundan hoşlanmalarını sağlama yeteneğine sahip kişidir. – Harry...

Devamı...

Savaşma Seviş

Savaşma Seviş

Savaşmak ve sevişmek, yeryüzünün ahengini sağlayan terazinin iki kefesindeki ağırlık gibi… Sevişmenin temelinde çoğalma güdüsü varken savaşma yok etmeye dayanıyor. Biriyle çoğalırken, diğeriyle azalıyoruz… Bu iki öğe, evrenin ruhumuza üflediği ve beynimizde bizden habersiz yer alan bir kod. Bu kod egomuzun içinde yaşam buluyor sanırım… Sanki her şey denge için dizayn edilmiş. Fakat iki...

Devamı...

Kuzu

Kuzu

Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yok. Şaşılacak olan odur ki, bu kuzu, kurda gönül bağlamış, aşık olmuştur. – Mevlana

Devamı...

Sağduyu (Le Bon Sens) – 4 / Jean Meslier

Sağduyu (Le Bon Sens) – 4 / Jean Meslier

Yasaklamaya muktedir olduğu hataları suçlayan ve cezalandıran bir Allah, benliğinde budalalıkla zulmü birleştirmiş bir delidir. Kuyuyu ve körü görürsen ve bu durumda ilgisiz kalırsan günah işlemiş olursun. Çeşitli mezheplerin taraftarları, birbirlerini pek gülünç ve deli buluyorlar. Bir dinde en çok saygı duyulan sırlar, diğer dinde alay konusudur. Din bütün insanlar için gerekli olsaydı, bütün insanlar...

Devamı...

Sağduyu (Le Bon Sens) – 3 / Jean Meslier

Sağduyu (Le Bon Sens) – 3 / Jean Meslier

Sağduyunun mantığı bize, bir etken hakkında ancak eserleri aracılığıyla karar verilebileceğini gösteriyor. Bu etkenin hep olumlu olarak alınabilmesi için, hep iyi, yararlı, güzel eserler oluşturması gerekir. Bir etken ki, iyiliği ve kötülüğü, hayrı ve şerri oluşturur. O etken bazen iyidir bazen kötüdür. Ancak ilahiyatın mantığı bütün bu şeyleri yıkıma uğratıyor., Bana sonsuz bir iyilik yapabileceği...

Devamı...

Sağduyu (Le Bon Sens) – 2 / Jean Meslier

Sağduyu (Le Bon Sens) – 2 / Jean Meslier

“Allah’ın sıfatını anlamak insan aklının ikrarı içinde değildir” iddiasında bulunmak Allah’ın insanlar için yapılmamış olduğunu yani Allah’ın insanlarla hiçbir ilişkisi olmadığını teslim etmektir. Allah sonsuzdur demek, Allah’ı insan için hiçe çevirmektir. Ya da en azından, insan için yararsız kılmaktır. Bize denilecek ki, “Allah insanı akıllı yarattı. Ancak onu...

Devamı...

Sağduyu (Le Bon Sens) – 1 / Jean Meslier

Sağduyu (Le Bon Sens) – 1 / Jean Meslier

* Hayranlık hep cehaletin kızıdır. İnsanlar ancak anlamadıklarına hayran olur ve taparlar. Mucizeler, itikadın en sevgili evlatlarıdır. – F.Von SCHİLLER   * İnsan türünün bu gün daha çok aydın olması azar azar aydınlanmak ihtiyatlı tutumunu sayesindedir. Eğer güneş birdenbire bir yeraltı katında görülseydi, bu katın oturanları, güneşin gözlerine verdiği zarardan başka bir şeyi göremezlerdi;...

Devamı...

İnsan-ı Kamil

İnsan-ı Kamil

Son derece üstün, bütün geri kalanların iyiliği ve yeteneği onunkiyle karşılaştırılamayacak kadar üstün bir kimseyi biz devletin bir parçası olarak sayamayız, onun aştığını kabul ederiz. O, erdem ve siyasal yetenekçe öyle üstündür ki, onları geri kalanlarla yalnızca eşit olmaya layık görmek adaletsizlik olur. Böyle birinin insanlar arasında Tanrı sayılması akla yatkındır. Amacını tartışmakta...

Devamı...

Keşif

Keşif

* Yaptığımız şeyler için pişmanlık zamanla geçer, ne var ki, yapamadığımız şeylere pişmanlığın çaresi yoktur. * Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya başlarsak, kendimizi hayretler içerisinde bırakacak sonuçlar alırız. * Kötü sistem içinde iyi insanlar kötü sonuçlar alırlar. * En kati gerçekler bile, bu gerçekleri kararlı olarak tanıdığımız ve kabul ettiğimiz zaman birdenbire üzerimizdeki güçlerini...

Devamı...

Senfoni

Senfoni

Ufak şeylerden zevk alabilmek, Lüks yerine zarafet aramak, Saygı istemek yerine değerli olmak, Zengin olmak yerine kimseye muhtaç olmamak, Sıkı çalışmak, sessizce düşünmek ve dürüst konuşmak, Yıldızları, kuşları, bebekleri ve bilgeleri açık kalple dinlemek İşte benim senfonim. – William Ellery Channing

Devamı...

Öyle İşte

Öyle İşte

* Kişiliklerini terbiyeden geçirmek isteyen kişiler önce akıllarının düzelmesini sağlamalıdır. Akıllarının düzelmesini isteyenler önce isteklerinin içten oluşunu elde etmelidir. İsteklerinin içtenlikli olmasını isteyenler önce bilgilerini artırmalıdır. Bilginin artırılması şeylerin incelenip araştırılmasına bağlıdır. Şeyler incelendiğinde bilgiler artıp genişler; bilgiler artınca isteğin...

Devamı...

Lakırdı Fırtınası

Lakırdı Fırtınası

* Hiç bir şey karanlık bir odada siyah bir kedi aramak kadar zor değildir. Hele odada siyah bir kedi yoksa – Kofüçyüs * Ya bir yol açın ya bir yol bulun ya da yoldan çekilin – Ted Turner * Sen neye hazırsan, o da senin için hazırdır. – Mare Victor Hansen * Bir çok insan hayatının büyük bir bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için feda eder. – Richard Wilkins * Ruhumuz var mı diye...

Devamı...

Miguel de Unamuno

Miguel de Unamuno

Ondan böylesine kaçıyorsam inan ki, sevdiğimdendir. Ondan kaçıyorum, fakat onu arıyorum. Yanımda olduğu zaman, gözlerini gördüğümde, sesini duyduğumda, onun gözlerini yok etmek, sesini durdurmak gelir içimden. Ama ondan uzaklaşır uzaklaşmaz, gecenin karanlığında parıldayan iki yıldızı andıran gözleri alev gibi oynamaya başlar gözlerimin önünde. Yokluğunun şarıl şarıl temizlediği varlığıdır bu....

Devamı...

Lakırdılar

Lakırdılar

* Olmanız gereken şeyi olduğumuz gibi kalarak olamayız – Max De PREE * Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yoktur. * Kişinin hayatı düşünün rengine boyanmıştır. – Marcus Aurelius * Aptalın karşısında kitap kadar sessiz ol – Mevlana * İnanç görünmeyene inanmaktır. Görünmeyene inanırsanız başkalarının görmediklerini görürsünüz. * Ne istediğinize dikkat...

Devamı...

Amor Fati

Amor Fati

* Önce zorunlu olanı istemek, sonra da istenileni sevmek gerekiyor. Amor Fati, yazgını sev. ‘Böyle oldu’yu, ‘böyle istedim’ e dönüştürmeyi öğrenmeliyiz. * Hayata hiç isyan etmeyin Öncelikle şunu kabul edin, hayat adil değil. Hiçbirimiz, hiçbir canlı eşit yaratılmadı. Başımıza gelenler de eşit değil. Önce hayatın adil olmadığını kabul etmelisiniz. İşine akıl erdirebildiğiniz bir...

Devamı...

Kemirgen Meraklar

Kemirgen Meraklar

* Hayatı boyunca rüyasında yüksek bir yerden ve ya bir uçurumdan aşağı düştüğünü görmeyen biri var mıdır? * İnsan düşünürken kelimeleri mi kullanır? Bildiğimiz kelime sayısı ile orantılı olarak mı düşünce yeteneğimiz vardır yoksa düşünce yeteneğimiz ölçüsünde mi kelime biliriz? * Yeryüzünde var olmayan bir şeyi düşünebilir miyiz? * Neden ben?

Devamı...

Küçük Haykırışlar

Küçük Haykırışlar

* Ait olma ve birey olma arasındaki denge her bir bireyin yaşam dansını oluşturur. * Sıradan bir insan olmaktan uzaklaştıkça sıradan insanların arasında kendinizi yalnız hissedersiniz. * Sahip olduğunuz tek şey bir çekiçse, herkesi çivi olarak görürsünüz. – Abraham Maslow * Osmanlı liderlik sisteminden yetişmiş bizleri hizaya getirmek kadar kolay bir şey yok ama işin kötü tarafı ; Hizadayken...

Devamı...

Şok / Alvin Toffler

Şok / Alvin Toffler

* Hızlı değişime başarılı bir uyum sağlamak istiyorsak, geleceğe yeni bir açıdan bakmak, şimdilerdeki etkinliğini yeni bir duyarlıkla izlemek durumundayız. * Yaşlı insanların, artan değişim hızına karşı tepkileri daha sert oluyor. Yaşla tutuculuk arasında uyumlu bir ilişki olduğu matematiksel temellere dayandırılarak saptanmıştır. Zaman yaşlılar için daha hızlı geçmektedir. Elli yaşındaki bir baba on...

Devamı...

Albert Camus

Albert Camus

İnsanın evreni kavrayabilmesi olanaksızdır. Bir başka deyişle, evren insan için saçmadır, uyumsuzdur. Dolayısıyla insan da evren için uyumsuzdur. Ama insanla evrenin karşılaşmasından doğan bu uyumsuzluğun bilincine varmak bir son değil, bir başlangıçtır sadece. En kati gerçekler bile, bu gerçekleri kararlı olarak tanıdığımız ve kabul ettiğimiz zaman birdenbire üzerimizdeki güçlerini yitirirler. Her türlü...

Devamı...

Çocukluğum / Maksim GORKİ (Aleksey Maksimoviç Peşkov)

Çocukluğum / Maksim GORKİ (Aleksey Maksimoviç Peşkov)

Çocukluğumu hatırlarken, kendimi bir bal peteği gibi düşünmek hoşuma gidiyor; hayal meyal aklımda kalmış çeşitli basit insanlar, yaşam hakkındaki düşüncelerinin, bilgilerinin balını getirip bu peteğe bırakarak, karakterimin oluşmasına kendi deneyimleriyle katkıda bulunmuşlardır. Çoğu kez, bu balların içine pis olanı, acı olanı da karışmıştır, ama varsın karışsın, en ufak bir bilgi kırıntısı...

Devamı...

Kesin İnançlılar / Eric HOFFER

Kesin İnançlılar / Eric HOFFER

İnsanoğlu büyük adam olmak için hevesle doludur fakat bir gün anlar ki sadece küçük bir adamdır, mutlu olmak için hevesle doludur fakat bir gün anlar ki sadece mutsuzdur, mükemmel olmak için büyük hevesler taşır fakat bir gün anlar ki sadece kusurlarla doludur, insanlar tarafından sevilen ve sayılan bir kimse olmak için devamlı ümitler taşır fakat bir gün anlar ki kusurlarından dolayı sadece insanların...

Devamı...

Gövdeden Gövdeye Sevinç Boşalt

Gövdeden Gövdeye Sevinç Boşalt

Ey bellek ! Topla beynin salonuna Sayısız sevgilileri dizi dizi Gözden göze gülüş boşalt Donat gecesini geçmiş düğünlerin Gövdeden gövdeye sevinç boşalt Unutmasın hiç kimse bu gecemizi.. Flüt çalacağım bu gün Kendi öz omurgamla… -Viladimir Mayakovski

Devamı...

Hoş Lakırdılar

Hoş Lakırdılar

* Erdemli bir insanı kınayan kötü bir kişi kafasını havaya kaldırıp tüküren biri gibidir. Tükürüğü cenneti bozamaz ama geri gelir ve kendi kişiliğini kirletir. -Buda * Haksız eleştiri çoğunlukla şekil değiştirmiş hayranlıktır. * Yaşadığımız sürece ölüm mevcut değildir. Ölünce de biz mevcut değiliz. * Tembel insan yoktur veya çok nadirdir, fakat onları çalıştırmaktan aciz anlayışsız amirler,...

Devamı...
content top