İlişkinizi yeteri kadar analiz ederseniz, kesinlikle uyarı işaretleri görüyorsunuz ve belki de istismarcı bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. En önemli hususun güvenliğiniz olduğunu unutmayın, bir güvenlik planı yapmayı düşünün. Bu durumla yalnız başınıza başa çıkmaz zorunda değilsiniz. Daha fazla farkındalık geliştirebilir, duygu ve düşüncelerinizi partnerinizle paylaşabilir eğer durum değişmemişse bir ilişki danışmanına başvurabilirsiniz. Diğer yandan istismar davranışları hakkında bilgi sahibi olmak başınıza geldiğinde onlara maruz kalıp kalmadığınızı anlamanızı kolaylaştıracaktır.