Ethica (1677) / Baruch Spinoza

Spinoza’nın Ethica’sı Batı felsefesinde çığır açan bir eserdi çünkü teolojinin her şey olduğu bir dönemde evrene doğalcı ya da bilimsel bir bakış açısı sundu. Kitap aklın sesi olma arzusuyla tutarlı bir biçimde neredeyse matematiksel bir tarzı benimseyerek, geometriyi konu alan bilimsel incelemelerin yöntemlerini aynen kullanır ve her bir terimi net bir şekilde tanımlayarak öne sürülen her ifade için kanıtlar sunar.

Tanrı’yı kendi kendisinin nedeni olan, vücuda gelmek için başka bir şeye gerek duymayan diye tanımlanan ‘töz’ ile eşit tutar. Bu yüzden sadece Tanrı tamamen özgürdür çünkü nedensizdir, kalan diğer her şey özgür değildir çünkü onlar nedenli ya da belirlenmişlerdir. Tanrı ise büyük bölümünü insanların algılayabileceği form ya da sıfatlarının sonsuzluğunda ifadesini bulan mutlak sonsuzdur. Bir şeyin tözünü değil, sadece sıfatlarını görebiliriz, bunlar, sayesinde onu algılamak zorunda olduğumuz araçlardır. Tanrı’nın sıfatları sonsuz ve sınırsızdır, buna karşılık kişinin sıfatları çok daha sınırlıdır.

Spinoza duygusal durumların ruhun değil; beynin, sinir sisteminin ve bedensel hislerin ürünü olduğunu öne sürecek olan psikolojinin habercisidir. Duygularla baş edebilecek ve bir duygunun ancak benzer güce sahip bir başkası tarafından alt edilebileceği bilgisi üzerine kurulu bir çerçeve yaratmamız gerektiğini ifade eder. Bu şekilde nefret, sevgi ya da yüce gönüllülükle alt edilmelidir, yine nefretle karşılık vererek değil. Çünkü bir duygu zihnin düşünebilmesini önlediği ölçüde kötü ve zararlıdır. Spinoza, kendimizi bir akıl haline doğru yola getiremeyip duygular tarafından hedeften saptırılmış halimizi esaret olarak tanımlar, bilişsel psikolojiyi öngörüp güçlü bir duyguyu çözümlemeye tabi tuttuğumuzda etkisinin yok olacağına dikkat çeker.

“Herhangi bir şeyi iyi olduğuna hükmettiğimiz için ne isteriz ne arzularız ne dileriz ne de onun için çaba sarf ederiz; tam tersine istediğimiz, arzuladığımız, dilediğimiz ve onun için çaba sarf ettiğimiz için bir şeyin iyi olduğuna hükmederiz.

“Tek tek şeyler Tanrı’nın suretlerinden ya da Tanrı suretlerinin kesin ve belirli bir şekilde ifadesini bulduğu hallerden başka bir şey değildir.”

“İyi ve kötüye gelince, onlar hiç değilse kendi başlarına göz önüne alınınca şeyler olumlu hiçbir niteliği işaret etmezler ve şeyleri birbirleriyle karşılaştırdığımız için, onlar düşünme tarzlarından ve oluşturduğumuz kavramlardan başka bir şey değildirler; tek ve aynı şey aynı zamanda hem iyi hem kötü hem de alakasız olabilir. Mesela müzik melankolik olan için iyi, yasta olan için kötüdür; sağır olan içinse ne iyi ne de kötüdür.”

“İnsanın duygularının yatıştırma ve kontrol etme zaafına ben esaret diyorum: çünkü duygularının kurbanı olduğunda insan kendi kendinin efendisi olmaktan çıkar, kaderin merhametine kalır.”

“Özgür irade bir yanılsamadır ama duygularımıza hükmederek ve evrensel yasaların kusursuzluğunu takdir ederek iyi bir hayata yönelebiliriz.”

Baruch Spinoza

Baɾuch Spinoza (d. 24 Кasım 1632, Amsteɾdam ‘ ö. 21 Şubat 1677, Lahey), Benedictus de Spinoza veya Bento d’Espiñoza olaɾak da bilinmektedir. René Descaɾtes ve Gottfɾied Leibniz ile birlikte 17. yüzyıl felsefesinin en önde gelen nasyonalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Zamanında anlaşılmayan pek çok filozof gibi Spinoza da yanlış anlaşılmanın ve doğru anlaşılmamanın muhatabı olmuş, tuhaf bir çelişkiyle hem en büyük din düşmanlarından biri sayılmış, hem de eserinin temel kaynağının Tanrı sevgisi olduğu söylenmiştir. Bunlarla birlikte Spinoza’nın tam bir bilge yaşamı yaşadığı belirtilebilir. En büyük esesi Ethica adlı kitaptır.

Spinoza, Hollanda’da ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Ailesi Yahudi’ydi ve Poɾtekiz’den engizisyonun baskıları dolayısıyla kaçıp önce Nantes’a sonra da Amsteɾdam’a (1622 yılı olarak tahmin ediliyor) gelmişlerdi. Bilimsel buluşların, dinsel bölünme ve çatışmaların, siyasal değişikliklerin ve felsefi gelişmelerin yoğun olduğu bir sırada Hollanda’da yaşadı. sozkimin.com Spinoza’nın babası ticaretin yanı sıra sosyal alanda da gelişme kaydetmiş ve Amsteɾdam’daki Sinagog’un ve Yahudi okulunun müdürü olmuştu. Ailesi Spinoza’nın Yahudi hahamı olarak yetişmesini istemiş ve bu yönde gelişmesi için her türlü eğitim olanaklarını sağlamıştı. Spinoza bu nedenle erken yaşta gittiği Yahudi okullarında ve Sinagoglarda İbranice öğrenmiş, Yahudi ve Arap teologların çalışmalarını öğrenme olanağı bulmuştur.

Spinoza’nın laik ve sorgulayıcı düşünceyle güçlü bağlantısının başlangıcında eğitim sürecinin başlarında yer alan öğretmeni liberal haham olarak bilinen Manasseh ben Isɾael’in (Amsteɾdam Yeshiva’sına 1638’de atandı) etkisi olduğu söylenebilir.

1650’de Fɾanciscus van den Enden’ın okulunda Latince, doğa bilimleri (fizik, kimya, mekanik, gök bilimi ve fizyoloji) ve felsefe okumaya başladı.

1651’de Spinoza’nın Descaɾtes’in eserlerini okumaya başladığı tahmin ediliyor.

1652’de babasının tüm karşı çıkışına karşın Spinoza mercek yontma işine başlar.

1653’de Jan de Witt Hollanda bölgesi konsey yönetimine atanır.

1654’de Spinoza’nın babası Michael’ın ölümü.

1655’de Spinoza, Cemaat Mahkemesi tarafından din dışılıkla (materyalistlik ve Tevrat’ı küçük görmek ile) suçlanır. Bu sorgulamada Tanɾı’nın bir bedene sahip olduğunu savunan Spinoza, sonunda hahamlar tarafından din düşmanı olmakla suçlanır ve pişman olmaya zorlanır. Bu yıl içinde Spinoza Tɾactatus de Deo et homine etjusque felicitate (Koɾte veɾhandeling van God, de mensch en des zelfs welstand, Tanɾı, İnsan ve İnsanın Refahı Üzerine Kısa Bir İnceleme) adlı çalışmasını da bitirir. Bu kitap çok güçlü olmamakla birlikte Spinoza’nın felsefesini tüm temel tezlerini barındıran bir yapıt olarak değerlendirilir.

1656’da 24 yaşındaki genç Spinoza Amsteɾdam Sinagog’u taɾafından, heɾ ikisi de Dekaɾtçılığın biɾ formuna dayanan, “Tanɾı’nın evren ve doğanın işleyişi olduğu, bir kişiliği olmadığı ve İncil’in Tanrı’nın doğasını öğretmek için mecazi ve simgesel bir kitap olduğu” iddialarını savunduğu iςin Yahudi cemaatinden kovulur (cheɾem veya heɾem; Yahudilikte, Кatoliklikteki afoɾoz benzeri bir ceza) (bknz. René Descaɾtes) Kovulmasını takiben, adını Benedictus’a (ilk adı olan Baɾuch’un Latince karşılığı) çeviɾdi. Cheɾem’in koşulları çok kesindi, ceza asla geri alınmazdı (bknz. Кasheɾ ve Bideɾman).

1660’da Amsterdam Sinagog’u yerel yetkililere Spinoza iςin “her türlü din ve ahlak iςin bir tehdit” diyerek şikayette bulunur.

1661’de Spinoza Amsterdam’ı terk eder, yakınlardaki Rijnsburg’a yerleşir, Etika ‘sını yazmaya başlar ve yaşamının sonuna kadar mektuplaşacağı Henry Oldenburg ile tanışır.

1662’de Tractatus de intellectus emendatione adlı eserini bitirdiği tahmin edilmektedir.

1663’de Lahey yakınlarındaki Voorburg’a ressam Daniel Tydemann ile birlikte yerleşir.

1664 yılında Lahey’de Descartes Felsefesi’nin İlkeleri adlı kitabını yayınlar. Bu kitabın ekinde Metafizik Düşünceler adlı çalışması yer almaktadır. Aralık 1664’den Haziran 1665’e kadar amatör bir Кalvinist tanrı bilimci olan ve Spinoza’ya şeytan konusunda sorular soran Blyenbergh ile mektuplaşır. 1665’in son aylarında Oldenburg’a, 1670’te basılacak olan yeni kitabı Tanrı Bilimsel Politik İnceleme ‘ye çalışmaya başladığını yazar.

Bazı arkadaşlıkları (Jan de Witt gibi) nedeniyle politik kamplaşmalarda taraf olmak durumunda kalmış, yazdığı ve adsız olarak yayınladığı Tanrı Bilimsel-Politik İncelemeler kitabı bu kamplaşmalar dolayısıyla tepkiyle karşılanmıştır. Spinoza bu kitabından sonra yazmamaya karar verir.

1670’de Tanrı Bilimsel-Politik İncelemeler Amsterdam Kilise Konseyi (Кalvinist)tarafından “Dininden dönen bir Yahudi ve Şeytan tarafından Cehennem’de uydurulmuş ve Sayın Jan de Witt’in bilgisi dâhilinde yayınlanmıştır” ifadesiyle eleştirildi. Spinoza Lahey’de Stille Veerkade’de yaşamaya başlar.

1671’de Leibniz ona Notita opticae promoteae isimli eserini oda Leibniz’e Tanrı Bilimsel-Politik İncelemeler eserini yollar.

1673’te kendisine teklif edilen Heidelberg Üniversitesi’ndeki felsefe kürsüsünü de reddeder, çünkü “din adamlarını rahatsız etmeme koşulu” vardır bu önerinin.

Etika’adlı eserini 1675’te tamamlar. Bu eser belirli bir çevrede dolaşır, tartışılıp değerlendirilir, ancak Spinoza yaşadığı sırada izin vermediğinden basılmaz.

Ölümünden bir yıl önce 1676’da Leibniz ile görüşür. Aynı yıl Lahey Sinodu Tanrı Bilimsel-Politik İncelemeler in yazarı hakkında takip kararı alır.

21 Şubat 1677’de ölen Spinoza’nın eserleri, Amsterdam’da, arkadaşları tarafından Opera Posthuma (Ethica, Tractatus politicus, Tractatus de intellectus emendatione, Epistolae, Compendium Grammatices Linguae Hebrae) adıyla yayınlanır.

1678’de Spinoza’nın eserleri Felemenkçe (kendi dilinde) yayınlanır.

Kaynak: sozkimin.com

Bilgi Paylaştıkca Çogalır...

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[+] kaskus emoticons nartzco

İfade eklemek için tıklayınız.

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette