İyi geçinmek için sayımız çok fakat alanımız az !

İnsanlar göl kenarı gibi sessiz ve sakin olan yerde huzur buluyor. Peki neden?

Bu konuyu araştırırken Lou Marinoff’un yazdıkları  aklımı hırpaladı…

Okuyun ve neden sakin yerlerde bizi saran huzurun sarhoşluğunu duyumsadığımızı keşfedin !

Okuyun ve derinlerimizde bizi yöneten ve doğaya şekil veren vahşi benliğimizin krallığını keşfedin !

“Doğa, özellikle işbirliği bolluk ve aşırı nüfusa yol açtığında, grupların kendilerini sürdüremeyecek kadar genişlemesini önlemek için ustaca yollara sahiptir. Sosyal böcekler, kemirgenler, toynaklılar, kedigiller, köpekgiller ve primatlar dahil olmak üzere diğer sosyal hayvanlardan öğrenebileceğimiz önemli dersler vardır. Alexander Carr Saunders ve Vero Wynee-Edwards, bu canlıların oluşturduğu grupların bölgelerinde en uygun sayıya (nüfus yoğunluğuna) ulaştıkları zaman aşırı büyümeyi engelleyecek sınırlar koyduklarını ortaya çıkardı. Bu sayı türler arasında değişir. Her bir tür yetersiz üreme ile grubu yok olma tehlikesine sokmayacak; ayrıca var olan besin kaynaklarını tüketerek de kıtlık riski yaratmayacak bir sayı belirler. Grup küçülürse üreme oranı artar ya da yeni üyeler alınır. Grup fazla büyükse iki gruba ayrılabilir, üremeyi sınırlandırabilir, yeni doğanlara bakmayabilir ya da kendi içlerinde şiddeti artırabilir. Grup en uygun sayıdan çok uzaklaşırsa normal sosyal davranışlar da buna göre değişir ve grubu tekrar uygun sayıya getirir.

Eğer hayvanları yapay şartlarda kalabalıklaştırır ve en uygun sayılarını aşmalarına yol açarsanız; sınırlanıp kapatılırlar ve yoğunluklarını azaltıp uygun sayılarına dönmezlerse sosyal düzenleri bozulur. Uygun sayıya geri döner dönmez normal sosyal düzen de yerine oturur. Bütün bunları düzenleyen kusursuz mekanizmalar hakkında çok az şey biliyoruz.

Hayvanat bahçesindeki hayvanlar, bize geniş gelen alanlara  kapatılmış da olsalar  genellikle onlar için en uygun sayının üzerinde bir arada bulundurulurlar. Bu yüzden sosyal davranışlarının ya kısmen ya da tamamen anormal olduğu kanıtlanmıştır. Alanlarını genişleterek yoğunluklarını azaltamadıklarından, sayılarının şiddet ya da ihmal yoluyla düşürmeye çalışırlar. 1920’lerde Solly Zuckerman tarafından, Londra Hayvanat Bahçesinde 420 metrekarelik bir alanda yaşayan onlarca babun üzerinde yapılan bir araştırma, hayvanların yeteri kadar yiyeceğe sahip olsalar da aralarında sürekli olarak ölümüne kavga ettiklerini gösterdi. Yirmi yıl sonra hayvan bilimciler doğal hayatta babunların asla böyle davranmadıklarını çünkü uygun sayılarını daha insaflı bir yolla koruyabildiklerini keşfetti. Her ne kadar Londra Hayvanat bahçesindeki babunların yeteri kadar hareket alanı var gibi gözükse de, en uygun sayılarından yüz bin kat daha yoğun bir nüfusta yaşamak zorunda bırakılmışlardı. Böyle anormal davranmaları şaşırtıcı değildi.

İnsanlar arasındaki sosyal çatışmaların temelinde, büyük ölçüde babunlar gibi dar bir alanda aşırı kalabalık yaşamamız yatıyor. İlk çağlardaki avcı ve toplayıcı kabilelerin en uygun sayısının kurtlarla aynı olduğu düşünülüyor. Bu da onlarca insanın yüzlerce kilometrelik alana yayılması veya iki buçuk kilometrekareye bir kişiden az düşmesi demektir. Bu sayı, iki buçuk kilometre kareye on binlerce insanın düştüğü şehirlerin olduğu, bu günün sanayi sonrası gelişmiş dünyasından çok farklı. Şehirlerin anti sosyal davranışlara sahne olduğunu söylemeye bile gerek yok. Kendilerini genellikle kontrol altında tutan şehirliler bile, bol yiyecek ve eğlenceye, geniş olduğunu düşündüğümüz evlere sahip olsalar da sadece aşırı kalabalık yüzünden benzersiz stres ve endişeler yaşıyor. Teknolojik dünyamız biyolojik evrimimizin ayak uydurabileceğinden çok hızlı gelişti. Bu günkü çevremizle olan içsel uyuşmazlığımız devasa boyutlarda kaygılar ve hastalıklara sebep oluyor. Birbirimizle olabileceği kadar iyi geçinmek için sayımız çok ve alanımız az.”

Bilgi Paylaştıkca Çogalır...

14 Cevaplar Kime:“İyi geçinmek için sayımız çok fakat alanımız az !”

 1. imagine says:

  babaannem, kıyamet yaklaşırken binalar ve zinalar artacakmış derdi..yakın galiba ya da tam içindeyiz kıyametin!

 2. Kıyameti bitiş sanıyor herkes, oysa bu sadece bir başlangıç.

 3. imagine says:

  bana bi anlatsana nasıl yani başlangıç? vallaha merak ediyorum

 4. Hmm. Cevabı bu kutuya sığdırabileceğim konusunda büyük endişelerim var. Fakat uzay-zaman teorisiyle başlayabiliriz:

  Özel Görelilik Kuramı ya da İzafiyet teorisi, Albert Einstein tarafından 1905’te Annalen der Physik dergisinde, “Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine” adlı 2. makalesinde açıklanan ve ardından 5. makalesi “Bir cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı olabilir mi?” başlıklı makaleyle pekiştirilen fizik kuramıdır. Kurama göre, bütün var­lıklar ve varlığın fizikî olayları izafidir. Zaman, mekan, hareket, birbirlerinden bağımsız değildirler. Aksine bunların hepsi birbirine bağlı izafî olaylardır. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekan hare­ketle, hareket mekanla ve dolayısıyla hepsi birbiriyle bağımlıdır. Bunlardan hiçbiri müstakil değildir, Kendisi bu konuda şöyle demektedir:
  « Zaman ancak hareketle, cisim hareketle, hareket cisimle vardır. O halde; cisim, hareket ve zamandan birinin diğerine bir önceliği yoktur. Galileo’nin Görelilik Prensibi, zamanla değişmeyen hareketin göreceli olduğunu; mutlak ve tam olarak tanımlanmış bir hareketsiz halinin olamayacağını önermekteydi. Galileo’nin ortaya attığı fikre göre; dış gözlemci tarafından hareket ettiği söylenen bir gemi üzerindeki bir kimse geminin hareketsiz olduğunu söyleyebilir. » E=mc² Einstein’ın teorisi, Galileo’nin Görelilik Prensibi ile doğrusal ve değişmeyen hareketinin durumu ne olursa olsun tüm gözlemcilerin ışığın hızını her zaman aynı büyüklükte ölçeceği önermesini birleştirir.

  Bu teorem sezgisel olarak algılanamayacak, ancak deneysel olarak kanıtlanmış birçok ilginç sonuca varmamızı sağlar. Özel görelilik teoremi, uzaklığın ve zamanın gözlemciye bağlı olarak değişebileceğini ifade ederek Newton’ın mutlak uzay zaman kavramını anlamsızlaştırır. Uzay ve zaman gözlemciye bağlı olarak farklı algılanabilir. Bu teorem, madde ile enerjinin ünlü E=mc² formülü ile birbirine bağlı olduğunu da gösterir (c ışık hızıdır). Özel görelilik teoremi, tüm hızların ışık hızına oranla çok küçük olduğu uygulama alanlarında Newton mekaniği ile aynı sonuçları verir.

  Teoremin özel ifadesiyle anılmasının nedeni, görelilik ilkesinin yalnızca eylemsiz gözlem çerçevesine uygulanış şekli olmasından kaynaklanır. Einstein tüm gözlem çerçevelerine uygulanan ve yerçekimi kuvvetinin etkisinin de hesaba katıldığı Genel Görelilik Teoremini geliştirmiştir. Özel Görelilik yerçekimi kuvvetini hesaba katmaz ancak ivmeli gözlemcilerin durumunu da inceler.

  Özel Görelilik, günlük yaşamımızda mutlak olarak algıladığımız, zaman gibi kavramların göreli olduğunu söylemesinin yanı sıra, sezgisel olarak göreceli olduğunu düşündüğümüz kavramların ise mutlak olduğunu ifade eder. Birbirlerine göre hareketi nasıl olursa olsun tüm gözlemciler için ışığın hızının aynı olduğunu söyler. Özel Görelilik, c katsayısının sadece belli bir doğa olayının -ışık- hızı olmasının çok ötesinde, uzay ile zamanın birbiriyle ilişkisinin temel özelliği olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özel Görelilik ayrıca hiçbir maddenin ışığın hızına ulaşacak şekilde hızlandırılamayacağını söyler.
  Bu teoriyi özümsedikten sonra ikinci kısma geçeceğiz. :) Sonra da kıyametle ilgili bir şeyler diyebiliriz diye düşünüyorum.

 5. ASİTAVANDAS says:

  Yorumun devamını bulamadım. Meraklıyım bilirsin…

 6. :) Merak bizi insan yapan şey. Devamı gelecek. Biraz zaman.

 7. katılıyorum.

 8. Katılmana katılıyorum. :)

 9. Disdain

  **************************

  :bingung:

 10. mustang says:

  adı “ZOOTOPİA” https://www.youtube.com/watch?v=bY73vFGhSVk…Mazlumluğun veya hakılığın ,senin kim olduğunla alakalı değil elindeki imkan ve olanaklar dahilinde sahip gücünle ne yaptığınla ve eforunu hangi yönde kullandığınla, yani sahip olduğun güç ve özgürlüğü nasıl değerlendirdiğinle alakaladır!bu çizgi filmi izleyince yahudilerin geçmişteki ve bugündeki halleri karşılaştırmalı olarak aklıma geldi.maalesef yöneticiler(hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar eğer yaptıkları işi ciddiye almıyor ve lider özelliği göstermiyorlarsa toplum bir şekilde bozulma sürecine giriyor…Bu çizgi filmi herkes izlemeli…

  **********************************

  Şu an izliyorum. :)

 11. mustang says:

  “ZOOTOPİA” Ana fikri:1)Aslanlar her zaman doğal lider değildir.2)koyunlar her zaman mazlum değildir.3)tilkiler her zaman kötü niyetli değildir.4)tavşanlar her zaman korkak değildir.Türk Ordusuna Ve Türk tarihine,her fırsatta sürekli iftiralar atanlara ne kadar da benziyorlar değil mi?

  *******************************************

  Sanırım “Genelleme yapmak hatalıdır. Bu bile!” güzel bir ifade. :)

 12. mustang says:

  anafikir 5) Küçük bir fare kocaman kutup ayılarına hükmedebilir.büyük olmak her zaman gerekli değildir.

  *****************************************

  İnsan nesli bunun en büyük kanıtı olsa gerek. :)

 13. mustang says:

  6)hız göreceli bir kavramdır…kullandığın araçlar seni hızlı kılabilir…Tembel hayvan’ın en hızlı araba kullanan olması gibi…

  ****************************

  Tembel hayvana konuşabilseydi, bize soracağı soru şöyle olurdu herhalde:
  “Ey insanlar aceleniz ne?”
  :)

 14. osman kanat says:

  her 8 kişiden 7 si ölecek diyolar Cry

  ******************************************

  Tabiat her şeyi bilir. Her şey mümkün.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

[+] kaskus emoticons nartzco

İfade eklemek için tıklayınız.

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette